BRL certificering, wat is het en wat kunt u er mee?

BRL certificering

Er wordt tegenwoordig zeer vaak gesproken over BRL certificering. Ondanks dit gegeven is het echter zo dat veel bedrijven zich nog niet helemaal bewust zijn van wat BRL certificering nu precies is en vooral ook waarom het zo belangrijk en interessant kan zijn. In eerste instantie is het belangrijk om te begrijpen dat BRL certificering een manier is om ten opzichte van niet alleen opdrachtgevers, maar ook toezichthouders aan te tonen dat uw product of dienst aan bepaalde, vooropgestelde eisen weet te voldoen. Deze eisen zijn doorgaans altijd vastgesteld in concrete beoordelingsrichtlijnen. In het bijzonder richt BRL certificering zich op de bouwsector. Bent u ook geïnteresseerd in de voordelen welke BRL certificering met zich mee kan brengen? Dan bent u op deze pagina zonder meer aan het juiste adres!

Is BRL certificering verplicht voor alle (bouw)bedrijven?

In de praktijk is het zo dat BRL certificering niet noodzakelijkerwijs over een verplicht karakter dient te beschikken, integendeel. Toch is dat in bepaalde situaties wel degelijk het geval. Neem nu bijvoorbeeld de BRL SIKB 7000. Deze vorm van BRL certificering is wel degelijk wettelijk verplicht voor elke bouwonderneming welke aan (water)bodemsanering wenst te doen. Een andere bekende BRL certificering luistert naar de naam ‘BRL SVMS-007’. Het betreft hier een BRL certificering welke specifiek in het leven is geroepen voor veilig en milieukundig slopen. Tot slot is er natuurlijk ook nog de eveneens zeer bekende Groenkeur certificering. In ieder geval mag het duidelijk zijn, lang niet elke vorm van BRL certificering is verplicht.

Bouwbedrijf

Wat bij een niet verplichte BRL certificering?

Bovenstaande zal ongetwijfeld bij veel mensen als muziek in de oren klinken. Op het ogenblik dat een BRL certificering niet verplicht is spreekt het namelijk toch voor zorgt dat u deze ook niet moet afsluiten? Ja en neen. Ook al geldt er geen wettelijke verplichting voor een bepaalde BRL certificering toch kan het in bepaalde gevallen wel degelijk de moeite waard zijn om ze aan te vragen. Dit omwille van verschillende redenen zoals: 

  1. BRL certificering kan zijn opgenomen in bepaalde gunningscriteria; 
  2. Ze zorgt voor een verbeterde continuïteit voor uw bedrijf; 
  3. Er wordt (nog) meer vertrouwen gecreëerd in het proces van uw organisatie; 

Dat BRL certificering voor de activiteiten welke uw bedrijf uitoefent niet wettelijk verplicht is hoeft dus zeker niet meteen te betekenen dat ze niet interessant kan zijn, integendeel. Maak dan ook steeds voor uzelf uit op welke manieren BRL certificering alsnog een interessante meerwaarde kan creëren voor uw bedrijf en de diensten of producten die ze aanbiedt. 

Is er sprake van aanvullende certificatie-eisen of niet? 

Op het ogenblik dat er bij een aanbesteding wordt gesteld dat BRL certificering is vereist moet er rekening mee worden gehouden dat er ook wellicht sprake zal zijn van aanvullende certificatie-eisen. Met andere woorden, het is best mogelijk dat u aan een gewone BRL certificering niet voldoende zult hebben. Of en in welke mate dit precies het geval zal zijn is in de praktijk uiteraard steeds afhankelijk van situatie tot situatie. Het mag wel duidelijk zijn, op het ogenblik dat u van plan bent om in te schrijven op een dergelijke aanbesteding is het wel steeds van belang om hierbij stil te blijven staan!

Voor een BRL certificaat of certificeringsinstantie kijkt u op www.normeccertification.nl.